My Good Memories about Mom & Dad

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

อิ่มอุ่น

เนื่องในวันแม่....ปีนี้ (พ.ศ. 2554)
ขอส่งบทเพลง...นี้
ให้คุณแม่...ที่รักยิ่งค่ะ...
ไม่มีรักใดในโลกเทียบเท่า...
รักของแม่ (และพ่อ) ที่มีต่อลูกอีกแล้ว..
รักแม่และพ่อมากค่ะ...


อุ่นใดๆ โลกนี้มิมีเทียบเทียม
อุ่นอกอ้อมแขนอ้อมกอดแม่ตระกอง
รักเจ้าจึงปลูก รักลูกแม่ย่อมห่วงใย
ไม่อยากจากไปไกล แม้เพียงครึ่งวัน
ให้กายเราใกล้กัน ให้ดวงตาใกล้ตา
ให้ดวงใจเราสองเชื่อมโยงผูกพัน

อิ่มใดๆ โลกนี้มิมีเทียบเทียม
อิ่มอกอิ่มใจ อิ่มรักลูกหลับนอน
น้ำนมจากอก อาหารของความอาทร
แม่พร่ำเตือนพร่ำสอน สอนสั่ง
ให้เจ้าเป็นเด็กดี ให้เจ้ามีพลัง
ให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไป

ใช่เพียงอิ่มท้อง
ที่ลูกร่ำร้องเพราะต้องการไออุ่น
อุ่นไอรัก อุ่นละมุน
ขอน้ำนมอุ่นจากอกให้ลูกดื่มกิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น