My Good Memories about Mom & Dad

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2552

พ่อของฉัน

ถึงแม้ว่าพ่อจะไม่ใช่คนคนแรกที่ฉันเห็นตั้งแต่แรกคลอด  แต่ก็เป็นคนอีกคนหนึ่งซึ่งพิเศษสุดสำหรับฉัน  นั่นคงเป็นเพราะว่า "พ่อ" ได้ช่วย "แม่" เลี้ยงดูฉันมาให้เติบโตเป็นคนดี  ฉันมีพ่อเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉันเสมอและพ่ออยู่ในหัวใจของฉันตลอดไป  พ่้อทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนสำคัญในครอบครัวและในโลกนี้  พ่อทำให้ฉันมั่นใจที่จะพยายามทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปแม้ว่ามัีนจะยากเย็นเพียงใดก็ตามและในที่สุดฉันก็ทำสำเร็จจนได้  พ่อทำให้ฉันรู้สึกเชื่อมั่นกว่าที่เคยเป็น  พ่อจะให้กำลังใจฉันเสมอทุกครั้งที่ฉันร้องไ้ห้หรือรู้สึกเสียใจกับบางสิ่งบางอย่าง

พ่อกับฉันมีวันเวลาที่ดีๆ ในอดีต  ครอบครัวของฉันชอบไปเที่ยวด้วยกันในทุกๆ ที่  และพ่อก็มักจะสอนให้ฉันได้เรียนรู้ธรรมชาติและรักสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัวเรา

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพ่อของฉันไม่เป็นที่สองรองใครในโลกยกเว้นแม่แน่ๆ  ฉันอยากบอกว่ารักพ่อและขอบคุณสำหรับความทรงจำที่ดีๆ และมีค่าเช่นนี้